Diagnoza z pulsu

Najważniejszy etap leczenia – diagnoza

Właściwe zdiagnozowanie pacjenta to dla lekarzy medycyny wschodu najistotniejszy etap leczenia. Bez właściwej diagnozy dalsze leczenie może być niemożliwe do zrealizowania (czyt. nieskuteczne). Dlatego też diagnozowanie przez lekarzy medyny wschodniej przebiega w czterech etapach.

Cztery etapy diagnozowania

Każdy z tych etapów jest oparty na zasadach przemian 5 żywiołów oraz harmonii Yin, a także Yang.

Cztery etapy:

 1. Badanie języka- jaki ma kolor, jaki jest rodzaj nalotu.
 2. Badanie głosu, intonacji, sposobu mówienia
 3. Badanie potu – czy woń jest kwaśna czy słodka.
 4. Badanie pulsu, oględziny i obmacywanie ciała.

Badanie pulsu a Studia medyczne w krajach Dalekiego

Studia te podzielono na dwa etapy. Etap pierwszy trwa aż siedem lat i w tym czasie uczeń nabywa wiedzę oraz jest pod opieką mistrza. Po tym etapie młody lekarz zapoznaje się z między innymi akupunkturę, masaż czy skomplikowane aspekty związane z diagnozowanie z pulsu. Zarówno uchwycenie, jak i wyczucie pulsu nie jest wcale prostym zadaniem. Jeśli uczeń umie rozróżniać puls żeński, męski oraz neutralny to może zgłębiać wiedze dotycząca sposobów rozpoznawania pulsów, które wskazują na zaburzenia tak zwanych Trzech Humorów. Po 10 latach student przystępuje do obrony dyplomu, która polega na badaniu pulsu stu pacjentów. Na tej podstawie student musi właściwie zdiagnozować pacjenta. Student otrzymuje dyplom jeśli dobrze zdiagnozuje co najmniej 80 pacjentów.

Badanie pulsu – na czym polega

Puls badany na przegubach dłoni:

Lewa ręka

 • Serce
 • Jelito cienkie
 • Wątroba
 • Pęcherzyk żółciowy
 • Nerki
 • Pęcherz moczowy

Prawa ręka

 • Płuca
 • Jelito grube
 • Śledziona
 • Żołądek
 • Czynności krążenia
 • Potrójny grzejnika

 

 

 

 

You must be logged in to post a comment.