Dlaczego podchodzimy z rezerwą do medycyny naturalnej?

Od najdawniejszych czasów ludzie starali się znaleźć lekarstwa na różnorodne choroby i dolegliwości – z początku, były to zioła czy domowe metody leczenia lekami pochodzącymi z natury, obecnie przeszło to już w produkowane na masową skalę chemiczne leki, którzy zaczynamy zażywać notorycznie i nieraz zbyt często.

Co więcej, okazuje się, ze niektóre leki, zamiast pomagać – szkodzą, przez co cierpimy na coraz więcej dolegliwości, które wydają się być konieczne, aby móc wyleczyć chorobę; po wyleczeniu zaś, znów zażywamy leki, tym razem na efekty uboczne poprzednich medykamentów. Takie trucie się chemią oraz nieskuteczność czy efekty uboczne leczenia powodują, że coraz częściej decydujemy się na rozpoczęcie terapii nie do końca zgodnej z naszymi czasami – czyli terapii za pomocą medycyny naturalnej.

Medycyna naturalna, zwana również niekonwencjonalną czy medycyna wschodu to taki rodzaj leczenia, który opiera się na wykorzystaniu naturalnych składników – na przykład roślin, ale także na witalnych siłach człowieka czy innych zależnościach. Ogólną cechą, przez którą medycyna naturalna jest zwykle obalana przez lekarzy zwykłej medycyny jest fakt, że opiera się ona na założeniach, a nie jest zbadana – brak potwierdzenia naukowego sprawia, że medycyna niekonwencjonalna jest uważana za nieskuteczną czy też jest niepolecana.

Taki rodzaj leczenia bowiem opiera się zwykle na sprawdzonych, starych metodach zastosowania roślin, szczególnie ziół, czy też obserwowanych przez lata reakcjach ludzkiego organizmu na dotyk czy nakłucia igieł. Wiedza nie jest poparta badaniami, jest natomiast opierana na wieloletnich doświadczeniach i obserwacjach, a niejednokrotnie również na tradycji wywodzącej się na przykład z danego narodu czy danej grupy etnicznej lub społecznej.

Najczęściej medycyna naturalna pochodzi z takich terenów, które są zacofane względem innych pod kątem rozwoju ekonomicznego czy dostępności środków leczenia, niekoniecznie w obecnych czasach, ale w przeszłości – ludzie zamieszkujące te tereny musieli sobie jakoś radzić, dlatego też tak wszechobecny jest w niektórych narodach czy grupach etnicznych zawód zielarza albo różdżkarza, podczas gdy w dużych miastach praktycznie się ich nie spotyka. Jedną z cech medycyny niekonwencjonalnej jest fakt, że otoczona jest ona powłoka tajemniczości – stąd często podchodzi się do niej zabobonnie i z rezerwą.

You must be logged in to post a comment.