Historia medycyny mongolskiej


Dowiedzieliśmy się jak wygląda diagnozowanie oraz etap leczenia w medycynie mongolskiej. Teraz pora zapoznać się z historią tej medycyny.

Czaszka
Jednym z dowodów na to, że Daleki Wschód od dawien dawna znał zaawansowane praktyki medyczne jest słynna czaszka, którą znaleziono na terenie Mongolii. Na owej czaszce można znaleźć ślady trepanacji. Czaszka została znaleziona w pochodzącym z trzeciego wieku huńskim grobie.

Szpital
W okresie imperium Czyngis-Hana powstało wiele przepisów prawnych, które regulowały system medyczny. Warto podkreślić, że w tym czasie powstał pierwszy w Mongolii szpital, co jest dosyć niezwykłe ze względu na tryb życia jaki prowadzą mieszkańcy Mongolii.
„Dżud-szi”
„Dżud-szi” to dla Mongołów najważniejsza księga z zakresu medycyny. Księga ta ma następujące rozdziały:
1. Tantra podstaw (rtsa ba’i rgyud),
2. Tantra wyjaśnień (bshad pa’i rgyud),
3. Tantra pouczeń (man ngag gi rgyud),
4. Tantra uzupełnień (phyi ma’i rgyud).
Księga ta to swego rodzaju dyskusja, która toczy się między mędrcem – Poznanie Wiedzy z Zrodzonym z Umysłu. W tej książce znajdziemy opisy chorób, zapoznamy się z ich przyczynami oraz dowiemy się o sposobach leczenia. Nie ma oficjalnego autora tej księgi, nie wiadomo także kiedy dokładnie ona została napisana. Rdzenni Mongołowie uważają natomiast, że autorem „Dżud-szi” jest Budda Śakjamuni.

You must be logged in to post a comment.