Homeopatia część 1

Ta terapia ma jeden zasadniczy cel – pobudzenie naturalnych właściwości obronnych, które ma każdy organizm. Homeopatia powstało w wyniku połączenia słów: homois i pathos. Te greckie słowa oznaczają: podobne, cierpienie.

„Podobne leczyć podobnym”

Na czym polega terapia? Do organizmu wprowadza się te substancje, które wywołuje dane schorzenie. Owe związki rozcieńcza się wielokrotnie, tak że zawartość w medykamencie jest trudna do zmierzenia. Pomimo niewielkiego stężenia leku istnieje zdolność do generowania, a także stymulowania kilku procesów. Podobny wydźwięk dla naszego organizmu mają tak zwane pierwiastki śladowe. Są to niezbędne do życia ultraelementy, których odpowiednie stężenie wynosi poniżej 0,000001%. Wśród tych pierwiastków znajdują się m.in. złoto, srebro, selen, rad.

Skąd wzięła się homeopatia?

Za twórcę homeopatii uważany jest Samuel Hahnemann. Ten pochodzący z Niemiec lekarz prowadził doświadczenia przez wiele lat. Wyniki obserwacji skrupulatnie zapisywał i na ich podstawie udało mu się sporządzić receptury homeopatycznych leków. Jego koncepcja leczenia mówi, że skuteczność leczenia zależy przede wszystkim od podobieństwa objawów, które zostały wywołane przez substancje czynną do symptomów chorobowych u pacjenta. Samuelowi Hahnemannowi udało się otrzymać spektakularne wyniki w leczeniu malarii. Niemiecki lekarz użył w terapii chininę. Ponadto odkrył również inne prawo homeopatii. Prawo to mówi, iż skuteczność leczenia zwiększa się, jeśli preparat leczniczy jest odpowiednio przygotowany. Funkcjonuje tu zasada tak zwanej dynamizacji oraz maksymalnych rozcieńczeń.

 

You must be logged in to post a comment.