Jak stawia się diagnozę w medycynie Wschodu?

Z tego artykułu dowiesz się jak praktycy medycyny Wschodu diagnozują pacjentów.

Język

Jak stawia się diagnozę w medycynie Wschodu? Na to pytanie można odpowiedzieć, że praktyce tej medycyny diagnozują pacjenta na podstawie badania języka, choć oczywiście brane są pod uwagę inne aspekty. Język jednak to według medyków najlepszy wskaźnik, który określa stan zdrowia.

Inne aspekty

Diagnozowanie w medycynie wschodniej przebiega inaczej niż w medycynie konwencjonalnej. Lekarze medycyny wschodniej analizują wszystkie aspekty życia pacjenta. Pod uwagę brana jest zarówno kondycja psychiczna, jak i kondycja psychiczna. Medycyna Wschodu uważa, że człowiek to ciało oraz dusza.

Różne techniki- wiele wspólnego

W medycynie wschodniej jest wiele technik. Choć nieraz bardzo się od siebie różnią to jednak jak się okazuje mają wiele wspólnych cech. Każda technika bowiem opiera się na podejściu holistycznym.

Rozmowa z pacjentem

Zanim lekarz medycyny wschodniej zdiagnozuje pacjenta zadaje pacjentowi wiele pytań. Pytania te mają na celu nie tylko poznanie historii choroby pacjenta, ale również  jego stylu życia oraz osobowości. Lekarz może spytać na przykład o sen, pocenie się, stosowaną dietę.

Oczy, uszy, oddech…

Następnie medycy sprawdzają stan oczu. Ponadto bada się także uszy, gardło. Uwagę zwraca się również oddech, głos oraz woń ciała.

Indywidualne podejście

Lekarz medycyny wschodniej do pacjenta podchodzi w sposób indywidualny.

You must be logged in to post a comment.