Masaż ajurwedyjski, część I

Co to jest ajurweda?

Słowo ajurweda oznacza „sztuka życia”, „wiedza o życiu”. Z całą pewnością ajurweda to najstarszy system medyczny świata. System ten ma swoje początki w starożytności, a jego miejsce powstania to południowa część Indii. Ten system medyczny przetrwał do dnia dzisiejszego. Praktyki tej nauki ceni wielu lekarzy.
Ajurweda jest zdania, że tylko równowaga zapewnia nam zdrowie. Organizm człowieka powinien pozostawać w równowadze z sobą, z przyrodą, umysłem, duchem oraz ciałem. Jeśli owa równowaga ulega zachwianiu to występuje choroba.

Cel systemu

Celem tego systemu medycznego jest uzdrowienie ciała. Dokonuje się tego w wyniku eliminacji wahań równowagi, a także poprzez przywrócenie optymalnego rytmu energii. W ten sposób można się pozbyć zarówno konkretnych dolegliwości, jak i zapobiec ich pojawieniu się. Wszystko to sprawia, że nasza kondycja psychofizyczna ma się bardzo dobrze na długi okres czasu.

Jak wygląda diagnoza?

Diagnoza w tym przypadku jest bardzo szczegółowa. Diagnozowanie w tym systemie medycznym wygląda następująco:
• Przeprowadza się analizę trybu życia badanego,
• Uwzględnia się harmonogram energetyczny pacjenta,
• Poddaje się analizie także cechy oraz uwarunkowania, które wynikają z genetycznego kodu,
• Analizowane są również: aktualna życiowa sytuacja badanego, objawy somatyczne, symptomy sfery duchowej oraz emocjonalnej.

You must be logged in to post a comment.