Yin i Yang

Akupunktura jest metodą leczenia, która opiera się w całości na zasadach tradycyjnej medycyny chińskiej. Czym są, więc wspomniane wyżej zasady? Do najważniejszych z nich z pewnością należy reguła o Yin i Yang. Są to dwie przeciwstawne siły, które połączone razem warunkują o harmonii tego świata. Każdy wie, że graficznie reprezentuje je znak TAO. Wszystkie przedmioty są złożone z pierwiastków Yin i Yang, siły te uzupełniają siebie nawzajem, a jedna nie może istnieć bez drugiej. We wszechświecie Yin przekształca się w Yang i odwrotnie, nie ma miejsca na pustkę. Dla przykładu można powiedzieć, że Yin to noc, wnętrze, zimno, pasywność, a Yang ogień, dzień, aktywność i ruch. Kolejną zasadą dającą podstawy dla tradycyjnej medycyny chińskiej jest zasada pięciu elementów, wśród których znajdują się takie żywioły jak metal, woda, drewno, ogień i ziemia. Wywodzą się one z wyżej opisanych sił Yin i Yang, współoddziałują między sobą, tworząc otaczający nas wszechświat, a każdy żywioł odpowiada za inny organ w ludzkim ciele.

You must be logged in to post a comment.